Ανακοινώνουμε τον πίνακα αποσπάσεων εκπαιδευτικών για άρση της λειτουργικής τους υπεραριθμίας. Οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στον πίνακα οφείλουν να παρουσιαστούν για να αναλάβουν υπηρεσία στο νέο σχολείο τοποθέτησης που αναγράφεται δίπλα στο όνομά τους την Παρασκευή 16/09/2022.

 

*Η ανακοινοποίηση είναι ως προς το σχολείο τοποθέτησης του κ. Αλέξανδρου Σιμόπουλου, ΠΕ08.

Σύνδεση