Ανακοινώνουμε τους πίνακες διαθέσεων, τροποποιήσεων διάθεσης και ανάκλησης διάθεσης εκπαιδευτικών, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, σύμφωνα με την Πράξη 40η/20-09-2022 του ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Σύνδεση