Ανακοινώνουμε τον προσωρινό πίνακα τοποθετήσεων μεταταγμένων, νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών που έμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης, για το διδακτικό έτος 2022-2023.

 

Προθεσμία για υποβολή ενστάσεων επί του προσωρινού πίνακα τοποθετήσεων έως τη Δευτέρα 26-09-2022 και 10 π.μ.

Σύνδεση