Ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων δύνανται να κατατεθούν εγγράφως μέχρι και την Παρασκευή 20-01-2023, μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων.

Σύνδεση