Ανακοινώνουμε τους οριστικούς πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων στα πλαίσια της διαδικασίας επιλογής για τις θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, οι οποίοι προέκυψαν μετά την εξέταση των ενστάσεων (Πράξη 3η/25-01-2023 του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Δ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης).

Σύνδεση