Οι εκπαιδευτικοί του επισυναπτόμενου πίνακα που τοποθετούνται κατά προτεραιότητα στη νεοϊδρυθείσα σχολική μονάδα του 2ου Γυμνασίου Πεύκων, οφείλουν να παρουσιαστούν στη νέα τους οργανική θέση από 30-06-2023.

Σύνδεση