Ανακοινώνουμε τους πίνακες τοποθέτησης Διευθυντών - Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Σύνδεση