Ανακοινώνουμε τον πίνακα αποσπάσεων εκπαιδευτικών για άρση λειτουργικής υπεραριθμίας, για το σχολικό έτος 2023-2024. Οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στον πίνακα οφείλουν να παρουσιαστούν για να αναλάβουν υπηρεσία στο νέο σχολείο τοποθέτησης που αναγράφεται δίπλα στο όνομά τους την Πέμπτη 14/09/2023.

Σύνδεση