ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ως προς την υπό στοιχείο 1.β) προϋπόθεση υποψηφιότητας και ως προς το υπό στοιχείο 2.γ) υποβλητέο δικαιολογητικό της Πρόσκλησης.

 

Παρακαλούμε οι Διευθυντές να ενημερωσουν τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς ότι στην αίτηση για ΠΥΜ θα πρέπει να αναφέρεται ξεχωριστά ότι ο εκπαιδευτικός ενδιαφέρεται για θέση ευθύνης σε Εργαστηριακό Κέντρο (μόνο όσοι έχουν οργανική θέση σε ΕΠΑΛ).

Σύνδεση