Παρακαλούμε οι Διευθυντές να ενημερωσουν τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς ότι στην αίτηση για ΠΥΜ θα πρέπει να αναφέρεται ξεχωριστά ότι ο εκπαιδευτικός ενδιαφέρεται για θέση ευθύνης σε Εργαστηριακό Κέντρο (μόνο όσοι έχουν οργανική θέση σε ΕΠΑΛ).

Σύνδεση