Ανακοινώνουμε τις διαθέσεις εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, όπως προέκυψαν από την Πράξη 48η/22-09-2023 του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Σύνδεση