Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους την Πέμπτη 2/11 ή την Παρασκευή 3/11.

Σύνδεση