Ανακοινοποίηση στο ορθό:
διόρθωση του λεκτικού της σχολικής μονάδας «1ο ΕΠΑΛ Σίνδου», αντί για «1ο ΕΠΑΛ Σίνδου (ΕΠΑΛ Χαλάστρας)»

Σύνδεση