Οι προσληφθέντες οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από την Δευτέρα 20 έως και την Τρίτη 21
Νοεμβρίου 2023 στο σχολείο τοποθέτησής τους. Όσοι αναπληρωτές/τριες τοποθετήθηκαν σε Εσπερινά-Απογευματινά Σχολεία υποχρεούνται να παρουστιαστούν τις πρωινές ώρες (08:00-11:00) στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Σύνδεση