Οι αναπληρωτές οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στην σχολική μονάδα τοποθέτησης, από την Δευτέρα 4 έως και την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023. Όσοι αναπληρωτές/τριες τοποθετήθηκαν σε Εσπερινά-Απογευματινά Σχολεία υποχρεούνται να παρουσιαστούν τις πρωινές ώρες (08:00-11:00) στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Σύνδεση