Για περαιτέρω διευκρινίσεις όσον αφορά στο περιεχόμενο της Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνoύν απευθείας με τον φορέα έκδοσής της.

Σύνδεση