Τοποθετήσεις αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ε’ φάσης

Οι αναπληρωτές  οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στην σχολική μονάδα τοποθέτησης, από την Παρασκευή 2 έως και τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024. Όσοι αναπληρωτές/τριες τοποθετήθηκαν σε Εσπερινά-Απογευματινά Σχολεία υποχρεούνται να παρουσιαστούν τις πρωινές ώρες (08:00-11:00) στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Σύνδεση