Οι αναπληρωτές οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στην σχολική μονάδα τοποθέτησης, από την Πέμπτη 21 έως και την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024

Σύνδεση