Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ο πίνακας με τον ονομαστικό χαρακτηρισμό των οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών.

Η προθεσμία για ενστάσεις είναι μέχρι Πέμπτη 18-4-2024 και ώρα 14.00.

Σύνδεση