Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ο οριστικός πίνακας τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής από βελτίωση, μετάθεση και οριστική τοποθέτηση, μετά από την εξέταση αναφορών για διόρθωση λαθών ή παραλείψεων. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν σε οργανικές θέσεις στην Α’ φάση τοποθετήσεων, να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, συμπληρωματική δήλωση για τις θέσεις που έμειναν κενές. Διευκρινίζεται ότι δήλωση τοποθέτησης μπορούν να υποβάλουν μόνο οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην Α΄ φάση των τοποθετήσεων, σύμφωνα με την παρ.11 του άρθρου 15 του ΠΔ50/96, και στην ειδικότητά τους υπάρχουν κενά.

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 15 του ΠΔ 50/96 (όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 100/97), μετά την προαναφερθείσα διαδικασία οι εκπαιδευτικοί που δεν θα τοποθετηθούν σε σχολεία της προτίμησής τους (και βρίσκονται στη Διάθεση ΠΥΣΔΕ) θα τοποθετηθούν προς το συμφέρον της υπηρεσίας στις υπόλοιπες κενές θέσεις.

Οι δηλώσεις τοποθέτησης θα πρέπει να υποβληθούν από τους εκπαιδευτικούς στο παρακάτω πληροφοριακό σύστημα (πατήστε το κίτρινο κουμπί):

 

το αργότερο έως την Τετάρτη 22-5-2024 και ώρα 14.00, με χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ). Οι εκπαιδευτικοί στη συνέχεια δε χρειάζεται να αποστείλουν τη δήλωση τοποθέτησης, καθώς αυτή καταχωρίζεται αυτόματα στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, ενώ τους αποστέλλεται και αποδεικτικό υποβολής στο προσωπικό τους email στο ΠΣΔ. Στον παραπάνω σύνδεσμο υπάρχει ο σύντομος οδηγός χρήσης του συστήματος, ενώ σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίσουν κάποιο τεχνικό πρόβλημα μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών (2310640049 – Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί Ε.Α.Ε. τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3Α, του άρθρου 16 του ν. 3699/2008, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α’), και η οποία ορίζει ότι: «3Α. Οι τοποθετήσεις σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης πραγματοποιούνται μετά την κάλυψη όλων των κενών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) της οικείας περιοχής μετάθεσης. Αν οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλλουν αίτηση προτίμησης για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης. Οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε., στις οποίες υπάρχουν κενά, κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Κατόπιν αυτού, τοποθετούνται υποχρεωτικά οι εκπαιδευτικοί που έχουν τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Στη συνέχεια εξετάζονται οι προτιμήσεις για τοποθέτηση σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης. Τα ανωτέρω ισχύουν για τοποθετήσεις μετά από μετάθεση, διορισμό ή απόσπαση. Ειδικά οι προσλαμβανόμενοι προσωρινοί αναπληρωτές τοποθετούνται κατά τα ανωτέρω υπό τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 63 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13).»

Σύνδεση