??α αποτελέσματα επιτυχόντων αθλητών 2010 για την τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι διαθέσιμα στη Δ.Δ.Ε. Δυτικ??ς Θεσσαλονίκης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 2310-641800.