Σας ενημερώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. που έχουν αποσπαστεί στο ΠΥΣΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης με Υπουργική Απόφαση για το διδακτικό έτος 2012-13 θα παρουσιαστούν στις 21-6-2013 στη ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης για να αναλάβουν υπηρεσία.


Όσοι εκπαιδευτικοί ανήκουν στην αρμοδιότητα της ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης και αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας θα πρέπει στις 21-6-2013 να παρουσιαστούν:


1. Στην οργανική τους θέση (αν έχουν)

2. Στις σχολικές μονάδες που αναγράφονται δίπλα στο όνομά τους στον παρακάτω πίνακα.

 

iconΠίνακας τοποθέτησης διατιθέμενων εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης οι οποίοι είναι στη Διάθεση ΠΥΣΔΕ

Σύνδεση