Δήλωση τοποθέτησης εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν σε ΣΜΕΑ του ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης

 

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν σε ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ του ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης να κάνουν δήλωση τοποθέτησης σε οργανικά κενά, λαμβάνοντας υπόψη τον παρακάτω πίνακα κενών, το αργότερο την Παρασκευή 21-6-2013 στις 13:00, στο πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης. Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να προσκομιστεί επίσης:

  1. Πιστοποιητικό εντοπιότητας (εφόσον υπάρχει εντοπιότητα στο Δημοτικό Διαμέρισμα του Καλλικρατικού Δήμου που ανήκει το σχολείο που θα αιτηθεί)
  2. Πιστοποιητικό συνυπηρέτησης (εφόσον υπάρχει συνυπηρέτηση στο Δημοτικό Διαμέρισμα του Καλλικρατικού Δήμου που ανήκει το σχολείο που θα αιτηθεί)

Σύνδεση