Ανακοίνωση για χαρακτηρισμό υπεραρίθμων εκπαιδευτικών

 

Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ανακοινώνονται τα οργανικά κενά - πλεονάσματα κατά ειδικότητα και σχολική μονάδα που προέκυψαν μετά τη διαδικασία των μεταθέσεων. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στο σχολείο που διαπιστώθηκε υπεραριθμία να δηλώσουν έως και την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013 στις 11:00πμ, στο Δντη του σχολείου τους, αν επιθυμούν να κριθούν ως υπαράριθμοι.

Σύνδεση