Οι εκπαιδευτικοί του πίνακα οφείλουν να παρουσιαστούν στις νέες οργανικές θέσεις:

 

1. αν τοποθετήθηκαν σε ΕΠΑΛ ή ΓΕΛ ειτε την Παρασκευή 5-7-2013 είτε την Τρίτη 9-7-2013

2. αν τοποθετθηκαν σε Γυμνάσια ή ΕΠΑΣ την Τρίτη 9-7-2013

 

icon Τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών

 

Δίδεται προθεσμία υποβολής αιτήσεων για διόρθωση συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων ως τη Δευτέρα 8-7-2013 και ώρα 12:00.

Σύνδεση