Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την τοποθέτηση στον κλάδο ΠΕ1836 - 2ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης

 

icon Ανακοινοποίηση πίνακα τοποθετήσεων υπεραρίθμων εκπαιδευτικών

Σύνδεση