Διευκρινίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί που ζητούν βελτίωση και δεν ικανοποιηθεί το αίτημά τους, όσο και οι υπεράριθμοι που δεν τοποθετήθηκαν σε οργανικό κενό, παραμένουν στα σχολεία που έχουν οργανική θέση.

Σύνδεση