Αιτήσεις εκπαιδευτικών για τοποθέτηση
από βελτίωση - οριστική τοποθέτηση - μετάθεση

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ζήτησαν βελτίωση, βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, μετατέθηκαν στη Β' περιοχή μετάθεσης Θεσσαλονίκης και αυτοί που χαρακτηρίστηκαν υπεράριθμοι και δεν ζήτησαν βελτίωση, να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε οργανικά κενά έως την Τετάρτη 10-7-2013 στις 12:00. Για τους εκπαιδευτικούς που θα παραμείνουν στη διάθεση ΠΥΣΔΕ ισχύει η προσωρινή τους τοποθέτηση. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε διαβάστε την παρακάτω ανακοίνωση.

 

Σύνδεση