Οι εκπαιδευτικοί του πίνακα που τοποθετούνται σε σχολεία θα πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία την Τρίτη 16-7-2013.


icon Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών από μετάθεση-βελτίωση-οριστική τοποθέτηση

Σύνδεση