Αιτήσεις εκπαιδευτικών για τοποθέτηση
από βελτίωση - οριστική τοποθέτηση - μετάθεση (Β' φάση)

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ζήτησαν βελτίωση, βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, μετατέθηκαν στη Β' περιοχή μετάθεσης Θεσσαλονίκης, χαρακτηρίστηκαν υπεράριθμοι και δεν ζήτησαν βελτίωση και δεν κατέλαβαν οργανικές θέσεις στην Α' φάση τοποθετήσεων, να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης, εφόσον το επιθυμούν, σε οργανικά κενά έως την Τετάρτη 17-7-2013 στις 12:00. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε διαβάστε την παρακάτω ανακοίνωση.

 

Σύνδεση