Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν με την ανακοινοποιημένη απόφαση μετάθεσης (και δεν συμπεριλαμβάνονταν στην αρχική απόφαση), καθώς και αυτοί για τους οποίους έγινε αλλαγή της οριστικής τους τοποθέτησης, να παρουσιαστούν για να αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησής τους την Τρίτη 27-8-2013. Ακολουθεί ο πίνακας με τις ορσιτικές τοποθετήσεις.

icon Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ μετά την ανακοινοποίηση της απόφασης μετάθεσης

Σύνδεση