Προσωρινές τοποθετήσεις αποσπασμένων κατά προτεραιότητα από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών, μέχρι την εκ νέου τοποθέτησή τους για το σχολικό έτος 2013-2014. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησής τους τη Δευτέρα 9-9-2013.

 

icon Προσωρινές τοποθετήσεις αποσπασμένων κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικών

Σύνδεση