Προσωρινή τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών μέχρι την εκ νέου τοποθέτησή τους για το σχολικό έτος 2013-14. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους στις 11-9-2013.

 

icon Προσωρινή τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σύνδεση