Δηλώσεις τοποθέτησης αποσπασμένων - αναπληρωτών

 

Από το ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης καλούνται οι:
  1. Αποσπασμένοι στο ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ02-ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ09
  2. Εκπαιδευτικοί που ανήκουν στο ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης κλάδων ΠΕ02-ΠΕ03-ΠΕ04 και έχουν καταθέσει αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ
  3. Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ03

να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για τοποθέτηση έχοντας υπόψη τους παρακάτω πίνακες κενών, στο πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης, το αργότερο τη Δευτέρα 30-9-2013 και ώρα 11:00. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν, εκτός από τα σχολεία που υπάρχει λειτουργικό κενό, οποιοδήποτε άλλο σχολείο, καθώς είναι δυνατό να προκύψουν κενά λόγω αποσπάσεων. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντοπιότητας και συνυπηρέτησης, εφόσον συντρέχουν λόγοι.