Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να παρουσιαστούν στο σχολείο τοποθέτησής τους την Παρασκευή 4-10-2013.

icon Τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ01
icon Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στη διάθεση ΠΥΣΔΕ κλάδων ΠΕ01-ΠΕ16-ΤΕ16
icon Τοποθετήσεις αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ01