Δηλώσεις τοποθέτησης αποσπασμένων & αναπληρωτών ΣΜΕΑΕ

 

Από το ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης καλούνται οι αποσπασμένοι σε ΣΜΕΑΕ εκπαιδευτικοί, καθώς και οι αναπληρωτές ΣΜΕΑΕ εκπαιδευτικοί να καταθέσουν δηλώσεις τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά των σχολείων της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 3-10-2013 και ώρα 11:00, στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης. Σημειώνεται ότι οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί προηγούνται στην τοποθέτηση.