Εκ νέου δηλώσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικών ΠΕ02

 

Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης καλούνται οι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02, καθώς και όσοι είχαν υποβάλει αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν εκ νέου δήλωση τοποθέτησης λαμβάνοντας υπόψη το συνημμένο πίνακα, το αργότερο έως την Παρασκευή 11-10-2013 και ώρα 12:00 στο πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης.

Επειδή οι προς τοποθέτηση εκπαιδευτικοί του συγκεκριμένου κλάδου είναι περισσότεροι από τα ολόκληρα λειτουργικά κενά, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τοποθετήσεις  θα γίνουν και σε σχολεία με έλλειμμα μικρότερο των 12 ωρών. Επισημαίνεται ότι στα παρακάτω σχολεία, όπου υπάρχουν εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02 υπό συνταξιοδότηση, θα γίνουν τοποθετήσεις εκπαιδευτικών.