Δηλώσεις τοποθέτησης ΠΕ05-ΠΕ06-ΠΕ07-ΠΕ08-ΠΕ11-ΠΕ19-20

 

Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης καλούνται οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11 και ΠΕ19-20, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά του παρακάτω πίνακα, προς τον Διευθυντή του σχολείου τους, το αργότερο την Τετάρτη 16-10-2013. Καλούνται, επίσης, οι:

1.     Εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση ΠΥΣΔΕ κλάδου ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11 και ΠΕ19-20

2.     Αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11 και ΠΕ19-20

3.     Εκπαιδευτικοί που ανήκουν στο ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ19-20 και έχουν καταθέσει αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ

να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για τοποθέτηση έχοντας υπόψη τα κενά του παρακάτω πίνακα, στο πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 16-10-2013 και ώρα 13:00. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν, εκτός από τα σχολεία που υπάρχει λειτουργικό κενό, οποιοδήποτε άλλο σχολείο, καθώς είναι δυνατό να προκύψουν κενά λόγω αποσπάσεων (μέχρι 20 επιλογές).

                Σημειώνεται, ότι οι προηγούμενες δηλώσεις τοποθέτησης που είχαν κατατεθεί από υπεράριθμους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικούς στη διάθεση ΠΥΣΔΕ δεν θα ληφθούν υπόψη και πρέπει να κατατεθούν εκ νέου (τα δικαιολογητικά εντοπιότητας και συνυπηρέτησης δεν χρειάζεται να κατατεθούν εκ νέου). Οι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικοί θα πρέπει να καταθέσουν δικαιολογητικά εντοπιότητας και συνυπηρέτησης, εφόσον συντρέχουν λόγοι.