Η εκπαιδευτικός Κουκουρίκου Στυλιανή, κλάδου ΠΕ19, διατίθεται εξ' ολοκλήρου στο Πειραματικό Γ/Σ Παν. Μακεδονίας για το σχολικό έτος 2013-14, σύμφωνα με την Πράξη 60/22-10-2013 του ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης.