Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων
Δηλώσεις τοποθέτησης ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18

 

Λόγω μεταβολής του πίνακα κενών (για την ειδικότητα ΠΕ12-ΠΕ17 Μηχανολόγοι), παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων, μέχρι την Τρίτη 5-11-2013 στις 11:00. Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη καταθέσει δήλωση και επιθυμούν να την τροποποιήσουν, θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου δήλωση στο πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης εντός της ίδιας προθεσμίας.