Διαθέσεις εκπαιδευτικών στις ΕΠΑΣ

 

Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ανακοινώνονται τα παρακάτω λειτουργικά κενά των ΕΠΑΣ και καλούνται οι εκπαιδευτικοί από τα όμορα (οικεία) ΕΠΑΛ που επιθυμούν να διατεθούν στις ΕΠΑΣ για την κάλυψη λειτουργικών κενών, να υποβάλουν σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης το αργότερο έως την Πέμπτη, 7-11-2013, και ώρα 12:00. Αν οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι από το απαιτούμενο εκπαιδευτικό προσωπικό, κριτήριο θα είναι τα μόρια μετάθεσης. Αν με την παραπάνω διαδικασία δεν καλυφθούν τα κενά των ΕΠΑΣ, θα γίνει διάθεση στις ΕΠΑΣ εκπαιδευτικών που προέρχονται από αυτές και έχουν τα λιγότερα μόρια μετάθεσης. Όταν ολοκληρωθεί η διάθεση των εκπαιδευτικών στις ΕΠΑΣ θα ακολουθήσει η διαδικασία της λειτουργικής υπεραριθμίας.