Εκ νέου δηλώσεις τοποθέτησης ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18

 

Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ανακοινώνονται εκ νέου τα κενά στις ειδικότητες ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17 και ΠΕ18, μετά τη διάθεση εκπαιδευτικών στις ΕΠΑΣ από οικεία ΕΠΑΛ και ως εκ τούτου καλούνται:

1. οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί των ανωτέρω κλάδων να υποβάλουν εκ νέου δήλωση τοποθέτησης (οι ήδη υποβληθείσες δηλώσεις δε θα ληφθούν υπόψη), εφόσον το επιθυμούν, προς το Διευθυντή του σχολείου τους, το αργότερο έως τη Δευτέρα 11-11-2013 και ώρα 10:00. Οι Διευθυντές θα πρέπει να διαβιβάσουν τις αιτήσεις αυτές στη ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης, βεβαιώνοντας ότι οι αιτούντες εκπαιδευτικοί είναι λειτουργικά υπεράριθμοι, το αργότερο έως τη Δευτέρα 11-11-2013 και ώρα 12:00 αυστηρά.

2. οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση ΠΥΣΔΕ, οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί από άλλα ΠΥΣΔΕ και οι αιτούντες απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ, των ανωτέρω κλάδων, να τροποποιήσουν τη δήλωση τοποθέτησής τους, εφόσον το επιθυμούν, υποβάλλοντας εκ νέου δήλωση στο πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης το αργότερο έως τη Δευτέρα 11-11-2013 και ώρα 12:00 αυστηρά.