Δηλώσεις τοποθέτησης αποσπασμένων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών

 

Από το ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης καλούνται οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ19 καθώς και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ03-ΠΕ0401-ΠΕ08-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ15-ΠΕ17-ΠΕ18 να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης στα λειτουργικά κενά του παρακάτω πίνακα, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 10-12-2013 και ώρα 13:00 στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης