Δηλώσεις τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών
 

Από το ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ06-ΠΕ08-ΠΕ11-ΠΕ14-ΠΕ15-ΠΕ17-ΠΕ18, οι οποίοι προσλήφθηκαν με την 3440/Δ2/13-1-2014 απόφαση του ΥΠΑΙΘ, να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης στα λειτουργικά κενά του παρακάτω πίνακα, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 15-1-2014 και ώρα 12:00 στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης.