Οι καθηγητές όλων των ειδικοτήτων που έχουν επιλεγεί στην Ενισχυτική Διδασκαλία στη ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης πρέπει να προσέλθουν στη ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης την Δευτέρα  10-3-14 από τις 8:00 έως τις 10:00 έχοντας την ταυτότητά τους προκειμένου να κάνουν ανάληψη υπηρεσίας και να υπογράψουν την σύμβαση εργασίας τους.

 

Τονίζουμε ότι το διάστημα 08:00-10:00 πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να τηρηθεί από ΟΛΟΥΣ.

 

Όταν προσέλθετε στη Διεύθυνση θα υπάρχουν οδηγίες για όλη τη διαδικασία.