Γίνεται ανακοινοποίηση του πίνακα μορίων για τις αιτήσεις μετάθεσης (ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΔΕ) εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης (2014).

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 23-5-2014 στο πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης.