Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία στις 16-9-2014 στο σχολείο που τοποθετούνται.

Σύνδεση