Από το ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης γίνεται τροποποίηση του πίνακα λειτουργικών κενών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς του, λόγω των ανακλήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, των αποσπάσεων εντός ΠΥΣΔΕ σε Διαπολιτισμικά σχολεία, καθώς και λόγω μεταβολών στο πλήθος των τμημάτων σε σχολικές μονάδες.

Καλούνται οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη Διάθεση ΠΥΣΔΕ, εφόσον το επιθυμούν, να τροποποιήσουν τη δήλωση τοποθέτησής τους, υποβάλλοντας εκ νέου αίτηση στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης, έως και την Τρίτη 16-9-2014. Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός δεν επιθυμεί να τροποποιήσει τη δήλωσή του, δε χρειάζεται να προβεί σε καμία ενέργεια.

Τέλος, λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν είχαν υποβάλει δήλωση τοποθέτησης, μπορούν εντός της ίδιας προθεσμίας, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν (η δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση υπεραριθμίας από το Διευθυντή του σχολείου). 

* Προστέθηκε το κενό ΠΕ19 στο 1ο ΕΠΑΛ Ελ. Κορδελιού, το οποίο είχε αφαιρεθεί από λάθος (16-9-2014)

* Αφαιρέθηκε το κενό ΠΕ04 στο 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου (16-9-2014)

* Αφαιρέθηκε το κενό ΠΕ02 στο 2ο Γ/Σ Αμπελοκήπων (16-9-2014)

* Αφαιρέθηκε το κενό ΠΕ02 στο 2ο Γ/Σ Πολίχνης (16-9-2014)

Σύνδεση