Από το ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης ανακοινώνονται τα λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης της, μετά τις τοποθετήσεις των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών στη Διάθεση ΠΥΣΔΕ και καλούνται, το αργότερο έως την Τετάρτη 24-9-2014:

  1. Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση για απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ να καταθέσουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, εφόσον το επιθυμούν, στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης.
  2. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπαστούν για το σχολικό έτος 2014-15 σε σχολικές μονάδες εντός ΠΥΣΔΕ να υποβάλουν αίτηση και δήλωση τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης. Θα πρέπει να συμπληρωθεί η επισυναπτόμενη αίτηση, να επικαλούνται συγκεκριμένοι λόγοι για απόσπαση, να επισυνάπτονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στην υπ. αριθμ. 95303/Δ1/19-06-2014 εγκύκλιο αποσπάσεων του ΥΠΑΙΘ.
  3. Οι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικοί να καταθέσουν δήλωση τοποθέτησης στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πιστ. εντοπιότητας, συνυπηρέτησης). Οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν κατά προτεραιότητα για λόγους υγείας θα πρέπει να επισυνάψουν και την αίτηση απόσπασης που είχε κατατεθεί προς το ΥΠΑΙΘ.

Επισημαίνεταιότι, εκτός από τα κενά του επισυναπτόμενου πίνακα, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν και οποιαδήποτε άλλη σχολική μονάδα, στην οποία μπορεί να προκύψει λειτουργικό κενό μετά από απόσπαση εκπαιδευτικού.

Σύνδεση