Από το ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης ανακοινώνονται τα λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης του και καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ02-ΠΕ03-ΠΕ04 να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, το αργότερο έως την Τρίτη 30-9-2014 και ώρα 12:00 στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης (ή με φαξ στο 2310-640265, επιβεβαίωση λήψης φαξ στο 2310-605703).

Σύνδεση