Από το ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης ανακοινώνονται τα λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης του και καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ03-ΠΕ04 (που προσελήφθησαν στις 26-9-2014) και κλάδων ΠΕ06-ΠΕ09-ΠΕ10-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18, καθώς και αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικοί που αποδεσμεύτηκαν, να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, το αργότερο έως τη Δευτέρα 6-10-2014 και ώρα 14:00στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης (ή με φαξ στο 2310-640265, επιβεβαίωση λήψης φαξ στο 2310-605703).

Σύνδεση